Bouwbedrijf Kooistra

Kantoor
Greate Buorren 13
8732 EE
Kubaard
0515-331330
info@boubedriuwkooistra.nl

Werkplaats Wommels
De Binnenbaan 2a
8731 DV
Wommels

KVK 01015764

Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten en producten van Boubedriuw Kooistra. Het gebruik van de website www.boubedriuwkooistra.nl wordt hier eveneens onder verstaan. Het kan zijn dat we op enig moment deze Privacy Policy aanpassen op deze pagina. Lees het privacy statement daarom regelmatig na op onze website.
Door het afnemen van diensten of door het gebruik van de website van Boubedriuw Kooistra kan het zijn dat Kooistra persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst worden door Kooistra verwerkt.

Wie wij zijn
Bouwen is vertrouwen. Als u ons een opdracht geeft, moet u erop kunnen rekenen dat wij uw vertrouwen niet beschamen. Onze vaste personeelsleden zijn gedreven vakmensen die hart voor de zaak hebben. Maar ook bouwen blijft mensenwerk. Mochten er tijdens de bouw punten zijn waar u niet tevreden over bent, geef dit dan direct aan. Samen zoeken we dan naar de juiste oplossing.

We werken met vaste en vertrouwde leveranciers en onderaannemers. Met al deze bedrijven hebben we sinds jaar en dag een prettige en betrouwbare samenwerking. Maar als hoofdaannemer zijn wij de spil van alle werkzaamheden en uw aanspreekpunt. Wij houden u van begin tot eind van het project volledig op de hoogte. En mocht u tijdens de voorbereiding of de bouw iets willen veranderen, dan kunt u dat altijd aangeven. Wij spelen daar graag op in. Bij iedere opdracht, van groot tot klein, staan de wensen van de klant centraal.
Boubedriuw Kooistra is gevestigd aan de Greate Buorren 13 te Kûbaard, werkplaats is gevestigd aan de Binnenbaan 2A te Wommels. Boubedriuw Kooistra is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en wordt weergegeven in dit privacy statement. Boubedriuw Kooistra staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer K.V.K. 01015764.

Contactgegevens
Boubedriuw Kooistra
Greate Buorren 13
8732 EE  Kûbaard
0515 331330
Info@boubedriuwkooistra.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wanneer jij gebruik maakt van onze diensten of omdat je je gegevens aan ons hebt verstrekt verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit heeft betrekking op Het doel  en termijn dat persoonsgegevens worden bewaard
Boubedriuw Kooistra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Een overzicht:

Doel               Financiële administratie
Grondslag:     Wettelijke verplichting
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, functie, emailadres,  factuuradres, opstaand saldo, bankgegevens, afgenomen producten en diensten, relatienummer
Duur opslag:  Zo lang als noodzakelijk voor de wettelijke verplichting

Doel               Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Grondslag:     Uitvoering overeenkomst
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Kooistra en jezelf niet afmeldt voor onze diensten

Doel                Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag:     Uitvoering overeenkomst
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Kooistra en jezelf niet afmeldt voor onze diensten
 
Doel               Informatieve mails m.b.t. tot dienstverlening
Grondslag:     Gerechtvaardigd belang
Gegevens:      Bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, postadres, emailadres
Duur opslag:  Zo lang je klant bent van Kooistra en jezelf niet afmeldt voor onze diensten
 
Doel               Sollicitatie
Grondslag:     Gerechtvaardigd belang
Gegevens:      voornaam, achternaam, emailadres, postadres, motivatie en gegevens die jij ons verstrekt.
Duur opslag:  2 jaar in portefeuille voor eventuele mogelijk andere aansluitende functies.

Doel               Cookies website
Lees cookie statement

Derden en andere verwerkers
Boubedriuw Kooistra deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boubedriuw Kooistra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Wordt het Privacy Statement gewijzigd?
Wij kunnen dit Privacy Statement wijzigen. Lees daarom regelmatig het Privacy Statement na op eventuele wijzigingen.

Wat is je recht en waar kun je terecht met vragen en klachten?
Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Op verzoek zullen we je aangeven welke informatie we over jou hebben opgeslagen. Ook kan je ons vragen de informatie aan te passen of te verwijderen. Alle informatie wordt veilig door Boubedriuw Kooistra opgeslagen en wordt niet aan anderen beschikbaar gesteld. De informatie wordt door Boubedriuw Kooistra niet buiten de EU opgeslagen of verwerkt. Boubedriuw Kooistra verwerkt alle informatie in overeenstemming met de Wbp en de AVG.
Heb je hierover vragen of klachten kun je een mail sturen naar info@boubedriuwkooistra.nl

 


Bouwbedrijf Kooistra

Kantoor
Greate Buorren 13
8732 EE
Kubaard
0515-331330
info@boubedriuwkooistra.nl

Werkplaats Wommels
De Binnenbaan 2a
8731 DV
Wommels

KVK 01015764
© 2011 - Boubedriuw Kooistra Kubaard - 0515-331330 - Greate Buorren 13 - Kubaard - KVK 01015764